Her er en billedserie som viser den udvendige renovering af Kirkebygaard i 2008

21 august. Før renoveringen startede.

Nordsiden, ved gårdspladsen.

Vestgavlen, før renovering

Sydsiden, før renovering.

Renovering påbegyndt

28 august. Nordsiden

30 august. Nordsiden forsat.

1 september. Nordsiden forsat. De gamle originale detaljer males op igen.

4 september. Nordsiden færdig (dog ikke sokkel), startet på Østgavlen.

6 september. Sydsiden. Mørtel bliver banket ud.

11 september. Syd forsat, mørtel bankes fri. Ny mørtel nu i øverste del af frontspice.

13 september. Beskadigede dele sokkel i sydsiden fjernes, over alle kældervinduer.

16 september.

Nordsiden. Støbning ved sokkel, samme ved alle kældervinduer. Jernarmering i betonen.

Sydsiden, det skrider fremad med ny mørtel. Øverste del af frontspice pudset op. Skorsten pudset op.

17 september. Sydsiden, forsatte reparationer af murværket. Støbning ved sokkel.

Reparation og pudsning af sydfrontspice forsat.

19 september

Færdigstøbt sokkel ved nordsiden

Sydsiden forsat

22 september. Sydsiden forsat

23 september.

Mursten i soklen ordnet.

sydsiden

26 september

Vestgavl og sydside. Opsætning af nye tagrender.

29 september. Mørtelen bankes ud i vestgavl.

3 oktober. Vestgavl. Mørtel bankes forsat ud, og udskiftes med nyt.

4 oktober. Vestgavl forsat. Oppudsning nu også startet.

7 oktober. Sydsiden. Kælderen var utæt, så al sokkelmurværk i syd blottes.

12 oktober. Vestgavl malet.

Sokkel færdigpudset og malet på nordsiden

Det ser altid fantastisk ud med Dannebrog til vejrs!

27 oktober. Arbejdet havde pause to uger. Her renses kældermur i syd.

31 oktober

Samme mur i sydsiden. Ydermur af beton støbt udenpå det gamle.

4 november. Samme mur i syd. Nu males med koldtflydende asfalt.

7 november. Omfangsdræn etableres, mødes i brønd midt for terassen og kobles på kloakeringen.

22 november. Meget er sket. Omfangsdræn er færdiglavet. Soklen pudset op og malet. Kun mindre detaljer mangler.

Nordsiden. Gelænderet skal males sort, ellers er nordsiden færdig.

Sydsiden, et smukt farvespil

12 december.  Arbejdet sluttede for 14 dage siden. Her resultatet en smuk frostklar decemberdag.

Opdateret 12 december. Slut.

Renoveringen har omfattet meget mere, end der alene ses på billederne herover. Fra 2006 og pt. juli 2011, er der i alt lavet følgende.

Andet som er lavet udvendigt, end det som er synligt på billederne:

Indvendigt

Kælderen. Mindre end en måned efter overtagelsen af ejendommen, viste det sig at flere rum i kælderen svømmede i vand, så snart det regnede. Ved renoveringen ude blev der først lavet kloakering på regnvandet, muren under jordhøjde blev ordnet, og omfangsdræn etableret. Det sammen med nævnte ting herunder, har gjort at kælderen nu er tør og anvendelig.

Stueplan. Kort efter overtagelsen af ejendommen, viste det sig, at der ved regnvejr dryppede vand ned indvendigt fra toppen af vinduerne. Alle bygningens vinduer i syd var ramt at problemet. Det viste sig at tidligere ejer havde opsat en Mozart figur, i frontspicens topvindue, og i den forbindelse havde han flyttet vinduet lidt ind, og ladet det være åben i bunden. Således løb regn frit ind i og ned af murværket, hvorefter det fordelte sig og silede ned ved vinduerne, og resten i kælderen. Problemet blev løst ved at fjerne figuren, og lukke vinduet tæt til...! (Desværre var mørtelen i sydmuren med årene blevet som vådt sand, og på billederne ved denne side kan man se det skrabes ud og erstattes med nyt.)

1 sal. Tidligere ejer havde en slags kunstskole deroppe. Der viste sig hurtigt at være massive problemer, med træk fra skunkene, indervægge, stikkontakter osv, alle steder med sprække eller åbning trak det ind ad. Vand der dryppede ned ad vinduer i syd frontspicen (sammen problem og løsning som ved stueetagen).

Loftet. Der manglede undertag mange steder, og andre steder blafrede det eksisterende.