Tilbagekomsten
Efter vi overtog Kirkeby, henvendte vi os til Struer Museums lokalhistoriske arkiv, og var så heldige at tidligere ejere havde indleveret billeder. Disse billeder fik vi udleveret digitalt, fantastisk!

Imellem billederne, var der et med en tegning af gården. Men desværre ingen beskrivelse, og vi tænkte ikke yderligere over det.

Så i sommeren 2008 kom Kristian Bæk på besøg. Som det kan læses under Historie, så var Kristian Bæk den sidste af tre generationer Bæk på Kirkeby. Han var opvokset på gården.

Kristian Bæk havde et fotoalbum med til os, som vi måtte beholde, mod at det altid skulle følge gården.

Der var mange billeder fra Kristians barndom, og vi opdagede hurtigt et billede på væggen, med den tegning som vi havde fået udleveret digitalt fra lokalhistorisk arkiv!
Da vi derefter granskede et fantastisk billede fra 1919 (som ses ude i siden), opdagede vi billedet med tegningen var i øverste venstre hjørne.

Der var altså tale om et klenodie for Kirkeby, som havde hængt i stuerne siden 1915. Men hvor var det så nu?

Bevæbnet med billederne henvendte vi os atter til lokalhistorisk arkiv, for at høre hvorfra de havde den digitale kopi, som vi havde fået udleveret første gang vi kom der.
Håbet var jo at billedet med den originale tegning skulle være indleveret hos dem.

De kunne ikke finde noget, der dukkede intet op i deres søgesystem. Men efter nogle dage kom der en mail fra dem, om at de havde ledt i arkivet, og ganske rigtigt havde fundet billedet!

Det var blevet indleveret af Egon Damholt i 1987, efter han havde købt gården af Kristian Bæk. Som en gave til museet. Egon Damholt gjorde det af gode intentioner, for at bevare billedet for eftertiden.

Vores ønske var dog at få det tilbage på sin rette plads. Men papiret tegningen var lavet på, var medtaget af tidens løb, og lokalhistorisk arkiv ønskede at gemme den på en måde så den forsat kunne bevares. Derfor fik vi tilbudt en kopi, sat i den originale ramme.
En god løsning, hvor originalen er sikkert opbevaret, samtidig med at billedet via en perfekt kopi vender tilbage til dets rette sted.

Tegningen der i et hjørne er signeret 1915, hænger således atter på Kirkeby, endda i den samme stue som på billedet fra 1919.

En stor tak til Struer Museum / Lokalhistorisk Arkiv!

Kunsteren
Tegningen er signeret C Sørensen. Det er signaturen for den kendte gårdtegner Mads Christian Sørensen (1878-1948).

Mads Christian Sørensen, var uddannet tegner og stukkatør. Han havde som gårdtegner et stort geografisk arbejdsområde, og hans teknisk fine tegninger bliver ofte opfattet som fotografier.


Aage Bernhard Bæk og hans søn Kristian.
Slutningen af 1960´erne.
Billedet ses på væggen over sofaen.

1919 - Jens Chr. Pedersen Bæk med fruen,
billedet ses i øverste venstre hjørne:
Se stort billede ved "100 års udvikling i billeder" under Historie

Tilbage på Kirkeby efter 19 års fravær.
Placeret i samme stue som på billedet ovenover.