På Kirkebygaard er vi selvforsynende med elektricitet, varme og varmt brugsvand.

Da vi købte ejendommen i 2006 var varmekilden et gammelt nedslidt oliefyr, som rent ud sagt var skrotningsmodent.
Det vidste vi, og allerede ved overtagelsen af ejendommen, var det vores plan at udskifte varmekilden, og ikke mindst at gøre forsyningen så grøn som overhovedet muligt. Målet var simpelthen jordvarme og en husstandsvindmølle, så vi kunne blive selvforsynende og
CO2 neutrale.

Den første etape blev klaret i 2007, da vi fik installeret et IVT Greenline HT Plus 17kW jordvarmeanlæg, med 900 meter jordslange som er gravet ned i en af vores marker.
Her i 2011 kan vi gøre status over de fire første år, og konstatere at det har virket perfekt. Vi har uden problemer holdt 21,2 grader i de 365 kvm boligareal, samt ca. 16 grader i 200 kvm kælder. Der har været nogle hårde vintre undervejs, men anlægget har holdt temperaturen uden problemer.
Vi har sparet over 50% på varmeregningen, i forhold til det første år hvor vi havde det gamle oliefyr kørende.

Et jordvarmeanlæg bruger strøm til pumperne, men for hver een del el den bruger, leverer den cirka tre en halv gange så meget tilbage i varme.

2007 var også året, hvor vi begyndte at sondere markedet for husstandsvindmøller. Der var meget at tage højde for, men først og fremmest skulle vi have en løsning som fuldt ud kunne dække vores elforbrug på ca. 25.000 kw/t om året. Det er jo en stor ejendom at varme op, selv med jordvarme. Det udelukkede de såkaldte mini-møller, som ikke engang ville kunne levere halvdelen af den strøm vi skulle bruge. Vi havde konsulenter på besøg fra en håndfuld vindmølle fabrikanter, og brugte lang tid på at vurdere fordele og ulemper.

Valget faldt på Gaia-Wind 11kW. De havde siden 1996 sat over hundrede møller op i Danmark, som alle producerede det lovede. Vi havde desuden kontakt til en ven i Vejrum, som har en Gaia-Wind, der har kørt stort set problemfrit siden 1998.
De andre vindmøller var billigere end Gaia-Wind, men havde ikke samme resultater og historik.
Desværre gjorde to ting, at vi ikke allerede i 2007 fik gennemført vindmølleplanen. Først og fremmest så udløb Gaia-Wind´s typegodkendelse og de ventede på en ny, samtidig var Struer Kommune i gang at udarbejde deres målsætninger for vindmøller i kommunen, og det skulle være færdig før de kunne behandle ansøgningen.

Men så i 2010 genoptog vi projektet, og i november 2010 skrev vi under på leveringskontrakten. Vi måtte dog lige over forskellige instanser, før byggetilladelsen kom i hus, men så d. 27 juni 2011 blev Kirkebygaardmøllen endelig sat op.

Vindmøllen vil producere ca. 35.000 kwh om året, og vil dermed kunne dække vores forbrug på ca 17.000 kwh pr. år. Den strøm vi ikke selv kan bruge, sælger vi til elselskabet for 60 øre for en kw/t.

Produktionsrekorder for Kirkebygaardmøllen:
Bedste dagsproduktion: 241 kwh (18. februar 2015)
Bedste månedsproduktion: 4990 kwh (Januar 2014)
Bedste årsproduktion: 37.232 kwh (2015)

Møllen sparer miljøet for ca. 20 tons CO2 om året.

Dermed blev Kirkebygaard grøn, selvforsynende og ikke mindst CO2 neutral !

 

Fakta om Vindmøllen: Gaia-Wind 11kW:

 • Tårnet er 18 meter højt
 • Totalhøjden er 25 meter
 • Det bestrøgede areal er 133 kvm
 • Generatoren er på 11kW
 • Direkte nettilslutning
 • 2 vinger. Faktisk har den kun én gennemgående vinge på 13 meter. Det er en væsentligt enklere konstruktion end tre vinger. Vingekonstruktionen har flere fordele. Da vingen er en samlet enhed, er den uhyre solid, samtidig med at både produktion og montage er enkle processer.Vingen er ophængt i midten og ophænget støttes af kraftige fjedre, så vingen kan give sig ved uens påvirkninger og kraftige vindstød. Ved at anvende 2 vinger frem for 3 reduceres ydelsen ved kraftig vind en smule, til gengæld stiger ydelsen ved svag til let vind. Den nyeste forskning fra University of Glasgow dokumenterer dette.Vingerne er designet så der opnås maksimal udnyttelse af vingearealet ved svage vindhastigheder. Stiger vindhastigheden danner vingerne en kontrolleret turbulens, der begynder ved vingespidserne. Jo kraftigere vinden er, jo længere ind langs vingerne skabes der turbulens. Formålet med denne turbulens er at nedsætte vingernes evne til at opfange vindens energi og på den måde beskytte møllen mod overbelastning og forhindre møllen i at løbe løbsk.
 • Bagløber. Vindmøllen er konstrueret med den størst mulige driftssikkerhed for øje. Derfor er ingen tekniske løsninger komplicerede, hvis der findes en løsning, der er enklere. Møllen er derfor lavet som en bagløber, dvs. at vinden først passeret nacelle og tårn og derefter vingerne. Den vender så at sige omvendt af alle de store vindmøller. På den måde er det vinden, der drejer møllen rundt, møllen selv er passiv. Møllen har således ikke nogen kompliceret krøjefunktion, der aktivt skal dreje møllen op mod vinden. En sådan krøjefunktion kan derfor heller ikke gå i stykker.
 • Tre-dobbelt bremsesystem. Vingerne er designet med passivt stallregulering, hvor vingerne nedsætter deres egen effektivitet ved stigende vindhastigheder.
  Samtidig findes et mekanisk bremsesystem direkte på møllens nav, der sætter ind hvis vindhastighederne i vindstød kommer over 25 m/s og hvis vindhastighederne i gennemsnit er over 20 m/s i mere end 10 minutter. Bremsen løsnes igen automatisk, når forholdene tillader det.
  Endelig har møllen vingetipbremser, på samme måde som ved de store vindkraftværker. Drejer vinger rundt med mere end den tilladte hastighed, udløser centrifugalkraften vingetipbremserne og tværstiller det yderste af vingespidserne. Der er bremser i begge vingespidser, men en enkelt er nok til at standse vingerne.
 • 100% automatisk styreenhed fra Mita-Teknik. Styringsenheden IC 1100 er lavet specielt til Gaia-Wind husstandsmøllen med henblik på at opnå den mest økonomiske drift. Udstyret med en lang række sensorer overvåger og kontrollerer den ydeevne, sikkerhed og effekt – 24 timer i døgnet.
 • Støj. 42 dB(A) ved 36 m afstand

 

Fakta om Jordvarmen: ITV Greenline HT Plus 17kW:

 • Maksimal fremløbstemperatur på 65 grader
 • Prisbelønnet scrollkompressor fra Mitsubishi Electric
 • 3dB lavere lydniveau sammenlignet med tilsvarende kompressorer.
 • Konstruktionen har 31 patenter. Det betyder, at kompressoren er beskyttet, så ingen andre kan fremstille og markedsføre en tilsvarende teknik.
 • På vores anlæg er der 900 meter jordslange
 • Svanemærket
 • IVT er siden 2005 ejet af Bosch