Kirkebygaard er en tidligere proprietærgård. Nu om dage består gården af 7,2 hektar jord. Halvdelen af dette bliver dyrket.

Kirkeby, som gården oprindeligt hedder, nævnes første gang i 1582. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1906.
Læs gårdens historie ved at klikke på menupunktet "Historie".

Engen og søen nord for hovedbygningen (se billede til højre) er fredet som naturbeskyttet område efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Området der er på 1,4 hektar, rummer et væld af dyreliv. F.eks. rådyr, fiskehejre, gravænder, viber, duehøge, harer, frøer og meget andet.

Kun den ene stald-længe af de oprindelige fem er tilbage, den blev opført i 1905, og der er indrettet privat autoværksted i 1/3 af bygningen, og disponibelt rum i resten.

Det gamle maskinhus fra ca. 1920 står endnu, det er i tidens løb blevet forlænget.

Kirkebygaard er selvforsynende med elektricitet og varme, via egen vindmølle og jordvarmeanlæg. Læs mere om dette Klik Her!


Her kan du klikke på nedenstående, og læse om ting med en historie, som findes på Kirkebygaard i dag.


Tag et kig ind i Kirkebygaard, Klik her!

Se flere billeder fra Kirkebygaard, Klik her!

Billeder af Renoveringen 2008 Klik her!

Projekt vinkælder 2010 Klik Her!


Hovedbygningen fra 1906 er erklæret bevaringsværdig, med beskrivelse som en markant ejendom.

Hovedbygningen er 20 meter lang og 10 meter bred, har 42 vinduer, 4 døre og i alt 30 rum.
Frontspicerne i nord og syd er hver 6 meter brede.

Hovedbygningen består af 4 plan, med et bruttoareal på i alt 685 kvm, hvoraf er 365 kvm på stueplan og 1 sal er udnyttet som boligareal.

Kælder: 200 kvm
Stueplan: 200 kvm
1. sal: 165 kvm
Loft: 120 kvm

Opvarmning med jordvarmeanlæg. IVT Greenline HT Plus 17kw.
Elproduktion med Gaia-Wind 11 kW vindmølle.
Læs mere om jordvarme og vindmølle: Klik her!

Hovedbygningen befinder sig 21,7 meter over havets overflade, og er dermed sikret mod følgerne af stigninger i vandstanden grundet klimaforandringerne.

Staldbygningen er på ca. 350 kvm grundplan og ca. det samme på loftet.

Maskinhuset er ca. 200 kvm.
Kirkebygaards areal nu om dage. Se den gamle matrikel under Historie.